Năm kỉ cương hành chính 2017

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ Nhân dân

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:49 PM  | View count: 421
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...

Hà Nội tăng 6 bậc chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

Ngày đăng 01/06/2017 | 10:03 AM  | View count: 431
Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh (chỉ số PAR INDEX).

UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp , ứng xử trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận.

Ngày đăng 26/04/2017 | 03:00 PM  | View count: 428
Sáng ngày 25/4/2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2017 | 10:03 AM  | View count: 224
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 09:02 AM  | View count: 170
Công tác cải cách hành chính năm 2017

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/03/2017 | 10:55 AM  | View count: 155
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 28/03/2017 | 10:24 AM  | View count: 129
UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Hội thi tuyên truyền “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:03 PM  | View count: 269
Ngày 14/3/2017, tại Nhà văn hoá Quận Hai Bà Trưng, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng phối hợp với Liên đoàn lao động Quận tổ chức Hội thi tuyên truyền "Năm kỷ cương hành chính 2017". Tới dự có đồng chí...

UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Ngày đăng 03/01/2017 | 09:18 AM  | View count: 255
Đúng 8 giờ sáng hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2017, ngày đầu tiên đi làm của cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2017, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện “Năm kỷ...