70 năm thi đua ái quốc

Người phụ nữ giàu nghị lực

Ngày đăng 17/05/2018 | 03:42 PM  | View count: 59
Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Xuân. Chị hiện đang ở tại số nhà 504A2 tập thể 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 03:50 PM  | View count: 22
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:48 AM  | View count: 22
Tổ chúc các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi ái quốc"

Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thu đua ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:06 AM  | View count: 18
Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thu đua ái quốc"