Công văn số 6460/CAHN-PV01 ngày 03/9/2021 của Công an Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1
Ngày đăng 04/09/2021 | 07:37  | Lượt xem: 784

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp triển khai Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1.

Công văn số 6460/CAHN-PV01 ngày 03/9/2021 của Công an Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1.

(Chi tiết tại đây)