Hội nghị triển khai kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 20/12/2019 kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 10/06/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/12/2019 | 10:06  | Lượt xem: 397

Ngày 25/12/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 20/12/2019 về tổ chức thực hiện kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 15/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 161-KH/QU, ngày 30/10/2019 của Quận uỷ Hai Bà Trưng về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị - xã hội; các phòng, ban, ngành và lãnh đạo đảng, chính quyền 19 phường có nhà chung cư trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận triển khai kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND quận. Kế hoạch nêu rõ nội dung công việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Duy Minh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch số 141/KH- UBND, ngày 10/6/2019 của UBND quận về tuyên truyền và trang bị một số phương tiện cảnh báo phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn tại các chung cư cũ trên địa bàn quận, báo cáo hiện trạng các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, vận hành các nhà chung cư cao tầng.

Thay mặt lãnh đạo UBND quận, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh rõ các nội dung của kế hoạch số 245/KH-UBND, đánh giá các việc đã và đang triển khai, các khó khăn vương mắc trong quá trình triển khai thực hiện tuyên truyền và trang bị một số phương tiện cảnh báo phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn tại các chung cư cũ trên địa bàn quận và báo cáo hiện trạng các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý vận hành các nhà chung cư cao tầng theo kế hoạch số 141/KH- UBND.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các địa biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND - Nguyễn Quang Trung kết luận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND Quận trước ngày 06/01/2020; tổ chức chỉ đạo, thực hiện đảm bảo các nội dung mà kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND quận, yêu cầu UBND các phường hoàn thiện qui chế hoạt động các đội PCCC cơ sở, thực hiện chế độ báo cáo kết quả theo qui định.

NNC - Phòng VH&TT quận