Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021
Ngày đăng 23/04/2021 | 09:32  | Lượt xem: 1872

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/04/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021.

(Chi tiết tại đây)