Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Ngày đăng 25/11/2020 | 11:08  | Lượt xem: 1060

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 20/11/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

(Chi tiết tại đây)

(Nghị định số 59/2020/NĐ-CP)