Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 10/11/2020 | 16:42  | Lượt xem: 687

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)