Kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong quý III năm 2020
Ngày đăng 23/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 1128

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo Kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong quý III năm 2020.

Báo cáo số 490/BC-UBND ngày 18/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong quý III năm 2020.

(Chi tiết tại đây)