Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày đăng 30/09/2021 | 15:40  | Lượt xem: 241

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, được thông qua ngày 22/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

(Chi tiết tại đây)