Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội
Ngày đăng 19/03/2020 | 16:34  | Lượt xem: 1129

Bài phát thanh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy

Trong thời gian gần đây, tình hình các vụ hỏa hoạn trên cả nước và trên địa bàn Thủ đô còn nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy đã được phát hiện và xử lý. Trong quý I-2020, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội đã kiểm tra 3.873 lượt chung cư cao tầng. Qua đó tạm đình chỉ, đình chỉ 126 lượt hạng mục, công trình; lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 226 lượt cơ sở với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của tình hình trên là do một bộ phận lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về nhận thức chưa đầy đủ, còn thiếu chủ động và thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy; chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy; chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và những kiến nghị của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy chưa mạnh, tác dụng răn đe yếu. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy nói chung chưa cao, chưa đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn 868-CV/TU về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố”, trong đó nhấn mạnh việc chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng để nhân dân nắm bắt kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thường xuyên nhằm phổ biến những quy định của pháp luật và kiến thức phổ thông về phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng; Thông tin về các vụ cháy điển hình trong đó chú trọng đến nguyên nhân gây cháy, những tồn tại, thiếu sót, vi phạm dẫn đến cháy; Cảnh báo nguy cơ cháy nổ và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, thoát nạn đối với những cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao, những nơi tập trung đông người; phản ánh những vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy của các tập thể, cá nhân, thông tin kết quả xử lý của cơ quan chức năng đối với các vi phạm về phòng cháy chữa cháy; Biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm 2020 đến nay, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn; in ấn phát hành hàng vạn tờ rơi khuyến cáo về an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ, các hộ gia đình. Đối với người dân sinh sống tại chung cư cao tầng, khi có các lớp tuyên truyền, tập huấn về an toàn phòng cháy, chữa cháy cần tham gia đầy đủ để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng ứng phó. Tại gia đình, người dân cần trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, nguồn nhiệt trong gia đình để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành và người đứng đầu đơn vị, cơ sở cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, hình thành thế trận toàn dân phòng cháy chữa cháy. Quán triệt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tập trung xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng, đặc biệt là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy.

Công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, cần phải làm thường xuyên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mọi tổ chức xã hội, người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể nhân dân Thủ đô cần có nhận thức đúng và tự giác thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. Đây chính là việc làm cú ý nghĩa to lớn về KT-XH và mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.