Quận Hai Bà Trưng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Ngày đăng 26/08/2020 | 10:20  | Lượt xem: 1271

Quận Hai Bà Trưng được thành phố Hà Nội xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, có nhiều mục tiêu quan trọng cần tập trung bảo vệ. Trên địa bàn quận có 05 trường đại học, 01 trường cao đẳng nghề với khoảng 120.000 sinh viên, 03 ký túc xá lưu học sinh; có 76 khách sạn, 575 nhà cho người nước ngoài thuê; có 05 bệnh viện và nhiều khu vui chơi giải trí… Tình hình tệ nạn xã hội vẫn diễn biến và tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn Quận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Số vụ xử lý hình sự các loại tội phạm trên địa bàn Quận đều tăng, tỷ lệ điều tra khám phá hằng năm từ 70% đến 76%. Tội phạm hình sự giảm về số vụ, tính chất nghiêm trọng không giảm, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội giảm, tỷ lệ điều tra khám phá thường án và trọng án đều tăng vượt so với chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm đã đề ra. Tội phạm kinh tế giảm về số vụ được phát hiện, nhưng tiền và tài sản được thu hồi tăng nhiều. Tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường tăng về số vụ được phát hiện, số tiền phạt thu nộp ngân sách tăng. Trong 10 năm, lực lượng Công an quận đã xóa 02 tụ điểm phức tạp về ma túy : Tổ 57 Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn; ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai. Xoá 4 điểm phức tạp về ma túy: Khu M Mai Hương – phường Bạch Mai; Ngõ Ao Dài – phường Cầu Dền, Khối 48 phường Thanh Lương và Ngõ 459 Bạch Mai phường Bạch Mai. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được xiết chặt và tăng cường hơn so với 10 năm trước. Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người được tha tù, người nghiện ma túy sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng không tái phạm được quan tâm chú trọng hơn.

Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/QU ngày 15/3/2011 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung tinh thần Chỉ thị số 48 tại cơ quan, đơn vị, ngành mình. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020“về đảm bảo ANCT và TTATXH đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015”, “về tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC trên địa bàn Quận giai đoạn 2015-2020”. Xây dựng các mô hình, chuyên đề hoạt động hiệu quả và được các cấp biểu dương khen thưởng như: Mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ tự phòng tự quản về ANTT, Tổ liên gia tự quản, Tổ hòa giải 5 tốt, Đội bảo vệ dân phố chuyên trách giữ gìn ANTT. Từ các Chương trình công tác của Quận ủy, Công an quận là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Quận đã chủ động tham mưu các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch về nhiệm vụ bảo vệ  ANQG và giữ gìn TTATXH, chiến lược phòng chống tội phạm trong tình hình mới; xác định rõ nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thành viên, nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp về phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt, đầu tư cơ sở vật chất phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, trong thời gian qua công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo ra những chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội. Quận đã huy động được cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận.Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn quận nhiều năm qua luôn được giữ vững ổn định, không xảy ra đột biến bất ngờ.Công tác phòng chống tội phạm đã gắn kết với chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế của quận. Địa bàn Quận không còn tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy.Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng lên.Việc quản lý, giáo dục đối với những người phạm tội được đặc xá, tha tù có hiệu quả, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng xã hội. Kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa và chủ động tấn công trấn áp tội phạm tại các địa bàn phức tạp góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều công trình dự án lớn trên địa bàn quận, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bộ mặt đô thị khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn quận được cải thiện và ngày càng được nâng cao.