Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức Quốc phòng
Ngày đăng 11/11/2020 | 10:57  | Lượt xem: 532

Ngày 10/11/2020, tại hội trường số 33 phố Đại Cồ Việt, UBND Quận tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức quốc phòng cho lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc quận. Chương trình tập huấn được tổ chức thành 2 lớp, buổi sáng là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị hành chính sự nghiệp và lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, Công an 18 phường; buổi chiều dành cho công chức của các phòng, ban ngành thuộc quận.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Bộ tư lệnh thủ đô Hà nội; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Quyền Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo Công an Quận, BCH quân sự Quận, cùng các học viên theo thành phần triệu tập của UBND Quận.

Nôi dung tập huấn gồm:

 Phần 1:  Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ, về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản của Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

Phần 2: Nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Mục đích của chương trình tập huấn nhằm cung cấp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Lực lượng Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên, hiểu được Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, có vị trí, chức năng quan trọng. Xây dựng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Dự bị động viên 2019 và các Nghị định của Chính phủ là vấn đề chiến lược của đất nước, nhằm giữ quyền chủ động, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc; để trên cương vị công tác của mình vận dụng theo chức trách nhiệm vụ được phân công trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên vững mạnh của cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.