Quận Hai Bà Trưng triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn
Ngày đăng 16/03/2023 | 09:33  | Lượt xem: 257

Ngày 14/3/2023, UBND quận Hai Bà Trưng triển khai hội nghị thực hiện kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND Quận về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho cộng đồng trên địa bàn quận.

Đến dự hội nghị gồm lãnh đạo UBND quận, các đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn cùng đại diện UBND và Công an 18 phường.

Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc triển khai và chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hải Hưng - Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH Công an quận
hướng dẫn thực hiện công tác PCCC cộng đồng trên địa bàn

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”; Kế hoạch số 53/KH-UBND-NC ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân tham gia công tác PCCC trong tình hình mới góp phần giảm thiệt hại do cháy gây ra, trong thời gian qua, nhờ tích cực sự chuyển biến của Nhân dân, sự vào cuộc của các đoàn thể ban ngành các cấp, trên địa bàn quận đã triển khai xây dựng 351 mô hình PCCC trên địa bàn quận, trong đó: Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC: 04 phường đã xây dựng với tổng số 22 mô hình. Mô hình Điểm chữa cháy công cộng: 18 phường đã xây dựng với tổng số 310 điểm. Mô hình Đội dân phòng hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH: 02 phường đã xây dựng với tổng số 19 mô hình.

Một trong những điểm chữa cháy công cộng được triển khai trên địa bàn

Quận Hai Bà Trưng phấn đấu trong thời gian tới triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, người dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH, góp phần thực hiện không để xảy ra cháy, nổ lớn trên địa bàn, giữ gìn an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn.