Thanh niên Quận Hai Bà Trưng hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Ngày đăng 06/01/2020 | 11:27  | Lượt xem: 531

Trong nhiều năm qua Quận Hai Bà Trưng luôn là đơn vị có truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Nhằm phát huy thành tích đạt được trong việc thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, ngay sau khi Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, UBND quận ban hành kế hoạch số 211/KH-UBND ngày  24/10/2019 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) năm 2020.

Ủy ban nhân dân Quận tiến hành thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp Quận, cấp Phường và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để chỉ đạo, đôn đốc giúp cơ sở trong việc tuyển quân; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự trên hệ thống đài truyền thanh phường và bảng tin tại địa bàn dân cư để nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời tuyên truyền tốt chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước để nhân dân hiểu rõ và động viên con em hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung rà soát, nắm chắc nguồn tuyển quân với phương châm “Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả”, đã có 360 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe, quá trình sơ tuyển 252 thanh niên được điều động khám sức khoẻ do Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận tổ chức đạt 90% chỉ tiêu được giao trong năm 2020. Trung tâm Y tế quận được giao nhiệm vụ khám sàng lọc: Chiều cao, cân nặng, xét nghiệm máu, kiểm tra tai mũi họng, thị lực, da liễu, kết quả khám tuyển có 158 thanh niên đạt sức khoẻ tốt đủ điều kiện tham gia nhập ngũ, theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Có 85% thanh niên trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt, đây là nguồn được ưu tiên tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào đợt đầu năm 2020. Để các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ coi đó là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên giúp các bạn trẻ vui tươi phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào là thanh niên của quận đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên quận Hai Bà Trưng luôn nhận thức sâu sắc: Thanh niên là bộ phận đặc biệt của xã hội, có vị trí quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay trước yêu cầu mới, tình hình mới, thanh niên càng phải làm tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tiếp nối truyền thống cha ông, thanh niên quận Hai Bà Trưng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nêu cao tinh thần yêu nước sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt hiện nay tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Thanh niên quận Hai Bà Trưng với tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ nguyện một lòng vì đất nước, vì quê hương sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần để ghóp phần giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng môi trường hoà bình đưa đất nước ngày càng phát triển.

Trần Diệu Linh - Phòng Văn hóa & Thông tin quận