Thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/03/2021 | 09:54  | Lượt xem: 648

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Công văn số 336/UBND-CAQ ngày 10/03/2021 về việc của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)

(Nghị định 136/2020/NĐ-CP)