BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐỒNG TÂM BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐỒNG TÂM

Ban Quản lý chợ Đồng Tâm

Ngày đăng 21/08/2012 | 13:00  | Lượt xem: 75
Ban Quản lý chợ Đồng Tâm Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản...