BAN QUẢN LÝ CHỢ HÒA BÌNH BAN QUẢN LÝ CHỢ HÒA BÌNH

Ban Quản lý chợ Hoà Bình

Ngày đăng 21/08/2012 | 13:00  | Lượt xem: 56
Ban Quản lý chợ Hoà Bình Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản lý chợ trình cấp có thẩm...