BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI SỐ 3 LƯƠNG YÊN, PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Ngày đăng 26/11/2021 | 09:52  | Lượt xem: 875
Trường Trung học cơ sở (THCS) tại số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng được thiết kế và xây dựng hiện đại, có quy mô 23 lớp học và 04 lớp học bộ môn, đáp ứng số lượng khoảng 920 học sinh, được xây dựng...

Dự án xây dựng Trường THCS tại số 3 - Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/10/2021 | 03:28  | Lượt xem: 870
Ngày 06/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4384/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.201m2 đất tại số 3 - Lương Yên, phường Bạch Đằng, giao UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện dự án xây...

Phấn đấu sớm hoàn thành các dự án đầu tư công trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 09:37  | Lượt xem: 732
Thực hiện kế hoạch đầu tư công quận Hai Bà Trưng năm 2020-2021, UBND quận đã phê duyệt và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tổ chức thực hiện triển khai 03 dự án cải tạo, chỉnh trang hè...