CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Các Ban của HĐND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 25/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 122
Thông tin về Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021: