CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Tình hình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng ( tính đến tháng 12/2018)

Ngày đăng 03/12/2018 | 12:00  | Lượt xem: 158
Tình hình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng ( tính đến tháng 12/2018)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TÍNH ĐẾN THÁNG 3/2018

Ngày đăng 10/04/2018 | 01:00  | Lượt xem: 405
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 28/09/2017 | 01:00  | Lượt xem: 81
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Danh sách cấp đăng kí kinh doanh tháng 7+8+9/2016, phường Cầu Dền

Ngày đăng 31/10/2016 | 01:00  | Lượt xem: 136
Xem chi tiết tại đây

Danh sách các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao

Ngày đăng 20/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 147
1. Phạm Đình Hổ: STT Tên cơ sở ...

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ngày đăng 20/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 81
1. Phạm Đình Hổ: STT ...

Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ băng đĩa

Ngày đăng 11/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 56
1. Quỳnh Mai: STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch

Ngày đăng 11/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 97
1. Quỳnh Mai: STT ...

Danh sách cơ sở kinh doanh sách báo và xuất bản

Ngày đăng 08/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 52
1. Phạm Đình Hổ : 1 Nhà xuất bản Phụ nữ ...

Danh sách các đại lý kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 99
1. Phạm Đình Hổ: STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách các đại lý kinh doanh internet của Quận

Ngày đăng 30/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 62
1. Quỳnh Mai : STT Tên chủ kinh doanh ...