CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm
Ngày đăng 05/01/2022 | 09:58  | Lượt xem: 205

Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Công văn số 160/KT ngày 31/12/2021 của Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải thông tin các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

(Chi tiết tại đây)