CÁC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Hướng dẫn tham gia thi và Bộ câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/08/2019 | 09:20  | Lượt xem: 148

UBND Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố

UBND Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố

Hướng dẫn tham gia dự thi của UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)

Bộ câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)