Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 16:09  | Lượt xem: 151
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND quận Hai bà Trưng về việc Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 05:10  | Lượt xem: 104
UBND quận Hai bà Trưng ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

UBND quận Hai Bà Trung tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 09:04  | Lượt xem: 101
Chiều ngày 22/04/2022, UBND quận Hai Bà trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong quận.

Quận Hai Bà Trưng tập huấn cho đội ngũ Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố năm 2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 03:51  | Lượt xem: 222
Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND quận về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và các...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn công tác Văn thư lưu trữ năm 2022

Ngày đăng 11/04/2022 | 09:50  | Lượt xem: 69
Chiều ngày 07/4/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022 tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Chính trị quận (Số 8 Bùi Ngọc Dương) cho gần 200...

Giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:31  | Lượt xem: 183
Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại các Thông báo số: 17/TB-VP ngày 18/02/2022; số 34/TB-VP ngày 25/02/2022; số 42/TB-VP ngày 04/3/2022 của Văn phòng HĐND và UBND quận về giải quyết...

Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày đăng 23/03/2022 | 08:30  | Lượt xem: 174
Ngày 22/3/2022, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021; sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến...

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính quận Hai Bà Trưng giao ban quý I năm 2022

Ngày đăng 21/03/2022 | 08:30  | Lượt xem: 132
Sáng ngày 18/03/2022, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND quận...

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 10:36  | Lượt xem: 114
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp lần thứ Nhất năm 2022

Ngày đăng 11/03/2022 | 04:00  | Lượt xem: 265
Chiều 09/03/2022, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hai Bà Trưng chủ trì phiên họp đầu năm 2022 (phiên lần thứ Nhất) của Hội đồng Thi đua, khen...

Kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính trị quyền điện tử, chính quyền đô thị - năm 2022"

Ngày đăng 22/02/2022 | 03:38  | Lượt xem: 302
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính trị quyền điện tử, chính quyền...

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của quận

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:00  | Lượt xem: 209
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Công văn số 138/UBND-NV ngày 27/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

Ngày đăng 30/01/2022 | 09:48  | Lượt xem: 275
UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022.

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn quận

Ngày đăng 30/01/2022 | 09:35  | Lượt xem: 225
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn quận.

Quận ủy Hai Bà Trưng: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 năm 2021

Ngày đăng 14/01/2022 | 10:31  | Lượt xem: 296
Thực hiện chương trình công tác của Quận ủy, sáng ngày 11/01/2022, tại Trụ sở Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 về “Đẩy mạnh...

Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt kết quả và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/01/2022 | 04:23  | Lượt xem: 208
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định phê duyệt kết quả và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng.

Phiếu khảo sát Online - Xác định Chỉ số Cải cách hành chính 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/12/2021 | 05:30  | Lượt xem: 212
Phục vụ chấm điểm Xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng chuyên môn và UBND 18 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 08/11/2021 | 11:28  | Lượt xem: 636
Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong...

Quận Hai Bà Trưng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021 | 02:59  | Lượt xem: 441
Ngày 21/10/2021, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận, UBND quận tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) và nghiệp vụ công tác Thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm...

Kế hoạch số 141/KH-HĐTĐKT ngày 01/10/2021 của HĐTĐ-KT quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn

Ngày đăng 08/10/2021 | 04:30  | Lượt xem: 634
Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"...