Cải cách hành chính, yếu tố quyết định nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 09/09/2022 | 09:38  | Lượt xem: 109
(Bài tuyên truyền dành cho hệ thống thông tin cơ sở)

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 10:10  | Lượt xem: 104
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu triển khai, đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Ngày đăng 29/07/2022 | 11:05  | Lượt xem: 194
Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Kế hoạch triển khai thực hiện việc Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022

Ngày đăng 27/07/2022 | 04:35  | Lượt xem: 24
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND Thành phố về Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của...

Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022

Ngày đăng 15/07/2022 | 09:36  | Lượt xem: 225
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022.

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 06/07/2022 | 09:16  | Lượt xem: 19
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện việc Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của quận năm 2022.

Quận Hai Bà Trưng triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn

Ngày đăng 01/07/2022 | 05:25  | Lượt xem: 171
Ngày 30/6/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa thủ tục hành chính trên...

Thông báo số 186/TB-HĐTT ngày 01/7/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 09:35  | Lượt xem: 149
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 180/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 05:37  | Lượt xem: 198
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 330/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 04:55  | Lượt xem: 247
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 24/06/2022 | 03:35  | Lượt xem: 10
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của...

Thông báo số 318/TB-HĐTT ngày 21/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 21/06/2022 | 03:35  | Lượt xem: 224
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ngày đăng 13/06/2022 | 09:10  | Lượt xem: 267
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Cải cách hành chính - Mệnh lệnh của cuộc sống hôm nay

Ngày đăng 10/06/2022 | 04:37  | Lượt xem: 8
(Bài tuyên truyền dành cho hệ thống thông tin cơ sở)

Thông báo số 89/TB-UBND ngày 01/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 09:36  | Lượt xem: 509
UBND quận Hai Bà Trưng hông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:09  | Lượt xem: 569
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND quận Hai bà Trưng về việc Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 05:10  | Lượt xem: 343
UBND quận Hai bà Trưng ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

UBND quận Hai Bà Trung tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 09:04  | Lượt xem: 473
Chiều ngày 22/04/2022, UBND quận Hai Bà trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong quận.

Quận Hai Bà Trưng tập huấn cho đội ngũ Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố năm 2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 03:51  | Lượt xem: 433
Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND quận về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và các...