Kế hoạch số 186/KH-UBD ngày 14/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 14/09/2021 | 18:17  | Lượt xem: 158
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 19/08/2021 | 04:41  | Lượt xem: 234
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 03/08/2021 | 10:54  | Lượt xem: 256
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 10:26  | Lượt xem: 333
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/07/2021 | 10:05  | Lượt xem: 299
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 20/07/2021 | 05:10  | Lượt xem: 204
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của quận giai đoạn 2021-2025.

Quyết định về việc phân công, công tác các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/07/2021 | 10:49  | Lượt xem: 349
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định phân công, công tác các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/07/2021 | 10:43  | Lượt xem: 941
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Các giải pháp nâng cao yếu tố "Hạ tầng căn bản" trong chỉ số PAPI của Thành phố năm 2021

Ngày đăng 14/07/2021 | 09:46  | Lượt xem: 129
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo giải pháp nâng cao yếu tố "Hạ tầng căn bản" trong chỉ số PAPI của Thành phố năm 2021.

Kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/07/2021 | 05:00  | Lượt xem: 252
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 30/06/2021 | 04:22  | Lượt xem: 371
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/06/2021 | 10:10  | Lượt xem: 722
UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...

Tọa đàm trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Lan tỏa Lối sống đẹp”

Ngày đăng 15/06/2021 | 10:02  | Lượt xem: 550
Trong thời gian tới, Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Lan...

Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 747
Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 27/05/2021 | 05:20  | Lượt xem: 1422
Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:43  | Lượt xem: 410
Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021.

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường

Ngày đăng 28/04/2021 | 05:16  | Lượt xem: 632
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường.

Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:23  | Lượt xem: 2470
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường

Ngày đăng 08/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 687
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường

Thông báo kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 09:09  | Lượt xem: 4528
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 thông báo kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.