Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Ngày đăng 31/12/2019 | 17:00  | Lượt xem: 1574

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Thông báo số 538/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

(Xem chi tiết tại đây)