Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu triển khai, đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận
Ngày đăng 29/07/2022 | 11:05  | Lượt xem: 193

Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu triển khai, đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận.

(Chi tiết tại đây)