Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 14/03/2023 | 18:00  | Lượt xem: 236

Sáng ngày 14/3/2023, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 của Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị giai đoạn 2021-2025” gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ nhiệm Chương trình; đồng chí Phan Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 của Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Bích Hằng - Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, thay mặt cơ quan Thường trực Chương trình 03, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo làm rõ kết quả thực hiện Chuyên đề số 16-CĐ/QU của Quận ủy và đồng chí Trần Nam Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phúc -  Phó Chủ nhiệm Chương trình điều hành phần thảo luận, đã có 06 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đại diện cho các cơ quan, đơn vị, cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Phúc, các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Chương trình 03 gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Quyết Thắng - Chủ nhiệm Chương trình biểu dương và ghi nhận đóng góp của các thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình 03; ngay sau khi Quận ủy ban hành Chương trình 03, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình và thành lập Tổ giúp việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Đồng thời tổ chức quán triệt nội dung Chương trình đến các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quận; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ và hằng năm; phân công chủ trì các đề án, chuyên đề nhằm cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Chương trình. Hằng năm, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Có 16/18 chỉ tiêu đề ra đảm bảo thực hiện theo kế hoạch hằng năm. Với những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành của Quận cần chủ động, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận,
Chủ nhiệm Chương trình phát biểu kết luận hội nghị

Ban Chủ nhiệm tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Chuyên đề, Đề án, chỉ tiêu đề ra của Chương trình.

Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Chương trình tiếp thu ý kiến của các thành viên dự Hội nghị để hoàn thiện báo cáo sơ kết, đồng thời rà soát chỉ tiêu của Chương trình 01 và 07 của Thành ủy Hà Nội để bổ sung các chỉ tiêu vào kế hoạch thực hiện năm 2023 của Ban Chủ nhiệm. Chủ động tham mưu Ban Chủ nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, đảm bảo thực hiện thắng lợi của cả nhiệm kỳ.

Phòng Văn hóa và Thông tin và phường Vĩnh Tuy - cơ quan thường trực của các chuyên đề, đề án thuộc Chương trình 03 tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ của chuyên đề, đề án, trong đó cần lưu ý thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng năm.