Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Ngày đăng 13/02/2020 | 15:37  | Lượt xem: 967

Sáng ngày 12/02/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, đây là hình thức Hội nghị trực tuyến 3 cấp.

Điểm cầu Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì; cùng dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị tư vấn xây dựng Chính phủ của Trung ương. Các điểm cầu giao ban trực tuyến tại trụ sở Trung tâm giao ban trực tuyến các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu trụ sở UBND Hai Bà Trưng - số 33 phố Đại Cổ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng có đồng chí Vũ Đại Phong - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các chuyên viên chuyên môn có mặt đông đủ tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Chính Phủ.

Sau  khi lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trình bầy báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020 , định hướng đến năm 2025; hội nghị được nghe 06 tham luận của đại diện các cơ quan tổ chức ở Trung ương, các tỉnh. Các ý kiến tham luận nêu rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đê nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương tới địa phương nhằm tháo gỡ trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử phát biểu ý kiến ghi nhận và biểu dương kết quả sau gần một năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tỉnh, Thành và các cấp, các ngành địa phương; đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể định hướng cho năm 2025 về xây dựng Chính phủ điện tử và giai đoạn những năm tiếp theo. Các đồng chí ghi nhận các ý kiến tham luận và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp, điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ  phát triển Chính phủ điện tử trong năm 2020 và các năm tiếp theo.