Hướng dẫn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 11/03/2020 | 17:06  | Lượt xem: 695

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020

Hướng dẫn số 68-HD/BTGQU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)