Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 19/08/2021 | 16:41  | Lượt xem: 665

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết tại đây)