Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2021
Ngày đăng 03/08/2021 | 10:54  | Lượt xem: 256

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của quận Hai Bà Trưng năm 2021.

(Chi tiết tại đây)