Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022
Ngày đăng 15/07/2022 | 09:36  | Lượt xem: 224

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022.

Thông báo số 350/TB-HĐTT ngày 15/7/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản ký năm 2022.

(Chi tiết tại đây)