Kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 26/10/2019 | 10:44  | Lượt xem: 5008

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 Thông báo kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thông báo số 127/TB-HĐTT ngày 25/10/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)