Quận Hai Bà Trưng tập huấn cho đội ngũ Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố năm 2022
Ngày đăng 18/04/2022 | 15:51  | Lượt xem: 311

Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND quận về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và các đối tượng khác thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2022, ngày 15/4/2022, tại Trụ sở Trung tâm Chính trị quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Tổ trưởng, tổ phó dân phố các phường thuộc quận.

Đến dự có bà Lê Bích Hằng - Trưởng phòng Nội vụ quận; Giảng viên, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thị Bích Thủy - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ. Thành phần tham dự gồm 526 người là Tổ trưởng, tổ phó dân phố thuộc 18 phường thuộc quận.

Tại buổi tập huấn, Giảng viên của Bộ Nội vụ đã truyển đạt về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể giúp các Tổ trưởng dân phố nắm vững kiến thức và triển khai tại cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Điều 2 - Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thôn, tổ dân phố và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội quy định: “Thôn và tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao”.  Với mục đích để thực hiện tốt các nội dung trên, vai trò của Tổ trưởng, tổ phó dân phố tại các khu dân cư thuộc các phường hết sức quan trọng là người đại diện cho Nhân dân ở tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Tổ trưởng tổ dân phố luôn gần gũi với Nhân dân; tôn trọng, chú ý lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân; kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; giải quyết công việc trên cơ sở pháp luật quy định, chống các tư tưởng, hành vi bè phái, cục bộ địa phương gây mất đoàn kết trong Nhân dân. Bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Nhân dân tín nhiệm; có năng lực tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng và công việc cấp trên giao.

Quang cảnh buổi tập huấn

Là những người hoạt động không chuyên trách, Tổ trưởng tổ dân phố do cử tri hoặc cử tri đại diện các hộ gia đình ở tổ dân phố trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ và được UBND cấp phường ban hành quyết định công nhận. Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi xin ý kiến Chi ủy chi bộ và thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố để đề nghị UBND cấp phường ban hành quyết định công nhận. Tổ trưởng tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp phường, chịu sự lãnh đạo của Chi bộ tổ dân phố; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể, cảnh sát khu vực ở tổ dân phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn thôn, tổ dân phố. Phó Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phân công; thay mặt Tổ trưởng tổ dân phố điều hành công việc khi được Tổ trưởng tổ dân phố ủy quyền.

Trong quá trình tập huấn các Tổ trưởng, tổ phó dân phố được phát biểu ý kiến trao đổi, Giảng viên giải đáp kịp thời và đầy đủ khiến không khí lớp học được sôi nổi và hiệu quả.  

Kết thúc lớp học, các Tổ trưởng, tổ phó phấn khởi, tự tin và tiếp tục tập trung để triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.