Quận Hai Bà Trưng triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn
Ngày đăng 01/07/2022 | 17:25  | Lượt xem: 170

Ngày 30/6/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban; UBND 18 phường trên địa bàn quận

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc cho biết, hiện nay tình hình triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận Hai Bà Trưng nói riêng đang chuyển biến mạnh mẽ theo Đề án 06 của Chính phủ. Thành phố đã ban hành các quy định chi tiết các thủ tục hành chính phải tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Quận cũng đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn.

Cụ thể, tại Quyết định 5432/QĐ-UBND của Thành phố đã quy định rất rõ về các đối tượng điều chỉnh; các chỉ số đánh giá thủ tục hành chính gồm 10 chỉ tiêu;… Yêu cầu, thành viên cuộc họp báo cáo lãnh đạo đơn vị về Quyết định 5432/QĐ-UBND; Văn phòng HĐND&UBND tham mưu ngay lãnh đạo quận văn bản triển khai quyết định này.

Quang cảnh cuộc họp

Qua công tác tiếp Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính của Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cũng nêu rõ: công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Quận còn bộc lộ nhiều vấn đề cần khắc phục ngay trong thời gian tới, yếu tố khách quan là do phần mềm lỗi, đang trong thời gian chạy thử nghiệm, song lỗi chủ quan một phần là do công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, UBND 18 phường được phân công phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính cần lưu tâm, chỉ đạo trong quá trình thực hiện tại đơn vị.

Được sự ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND triển khai, cập nhập một số nội về tồn tại, hạn chế qua kiểm tra: Niêm yết công  khai bộ TTHC tại các Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các đơn vị; tình hình cập nhật hồ sơ trên phần mềm;…

Về công tác số hóa thủ tục hành chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần nghiên cứu, quán triệt các quy định tại Quyết định, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Thành phố: Quy định về thực hiện số hóa thủ tục hành chính, các mốc thời gian thực hiện, quy trình lưu trữ số hóa điện tử,…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên và lưu ý đến chi tiết các Quyết định, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Thành phố.