Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND quận Hai bà Trưng về việc Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022
Ngày đăng 27/04/2022 | 17:10  | Lượt xem: 197

UBND quận Hai bà Trưng ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND quận Hai bà Trưng về việc Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

(Chi tiết tại đây)