Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 01/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 306

Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 của Chủ tịch UBND quận về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 02 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)