Thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 21/04/2020 | 15:48  | Lượt xem: 502

Thực hiện nghiêm Công văn số 163/UBND-THCB ngày 13/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 15/4/2020, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành công văn số 3182/VP-THCB về việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Thành phố từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành tích hợp, kết nối các dịch vụ công của Thành phố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm: (1) Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; (2) Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh (Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ); (3) Đăng ký kết hôn; (4) Đăng ký lại khai sinh; (5) Đăng ký khai tử (Đăng ký khai tử quá hạn, Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết).

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia (khi có phát sinh) đối với các dịch vụ công nêu trên. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử. Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định, không để chậm trễ. Tăng cường biện pháp hỗ trợ, giải pháp thu hút, khích lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

Việc cam kết của UBND thành phố Hà Nội cùng đồng hành với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố thực sự mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.