Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 15/07/2020 | 14:30  | Lượt xem: 1513

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Thống báo số 81/TB-HĐXT ngày 15/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng về việc Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)