Thông báo kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 01/04/2021 | 09:09  | Lượt xem: 3048

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 thông báo kết quả thực hành (phỏng vấn) môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo số 56/TB-HĐXT ngày 31/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 về kết quả thực hành (phỏng vấn) môn  nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)