Thông báo kết quả thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 28/07/2020 | 11:09  | Lượt xem: 2028

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Thông báo kết quả thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Thông báo số 91/TB-HĐXT ngày 28/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng về kết quả thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)