Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường
Ngày đăng 28/04/2021 | 17:16  | Lượt xem: 473

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường.

Thông báo số 85/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường.

(Chi tiết tại đây)