Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 04/07/2020 | 09:00  | Lượt xem: 787

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Thông báo số 69/TB-HĐXT ngày 04/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)