Thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 13/06/2022 | 09:10  | Lượt xem: 198

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 307/TB-HĐTT ngày 13/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo năm 2022 quận Hai Bà Trưng về nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

(Chi tiết tại đây)