Thông báo số 180/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 17:37  | Lượt xem: 154

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 180/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

(Chi tiết tại đây)