Thông báo số 186/TB-HĐTT ngày 01/7/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 01/07/2022 | 09:35  | Lượt xem: 146

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 186/TB-HĐTT ngày 01/7/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về mẫu đề cương Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

(Chi tiết tại đây)