Thông báo số 330/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 16:55  | Lượt xem: 178

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Thông báo số 330/TB-HĐTT ngày 27/6/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

(Chi tiết tại đây)