Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 28/07/2021 | 10:26  | Lượt xem: 332

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 149/TB-UBND ngày 27/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)