Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 27/07/2021 | 10:05  | Lượt xem: 298

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 145/TB-UBND ngày 26/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)