Thông báo triển khai Quyết định tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 17/01/2020 | 17:30  | Lượt xem: 729

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo triển khai Quyết định tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Thông báo số 19/TB-UBND ngày 17/01/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai Quyết định tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)