Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 04/02/2020 | 16:00  | Lượt xem: 1302

Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Kế hoạch số 09/KH-HĐTĐKT ngày 21/01/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng kế hoạch Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 21/01/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng về Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 17/12/2019 của Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt năm 2020 thành phố Hà Nội về Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiến tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)